Paylaş

Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır? (2021)

Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır? (2021)

Çekme mesafesi ya da yapı yaklaşma mesafesi, iki bina arasında bulunması gereken mesafeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.


Çekme Mesafesi Nedir?

Çekme mesafesi ihlali durumları, dava açılmasına ve ceza ödenmesine neden olabilecek yaptırımlara kadar götürebilir. Çekme mesafesi aynı zamanda, plan ya da ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş bulunan, binanın yola ve /veya komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafeyi ifade eder, şeklinde de tanımlanabilir. İnşa edilecek yapıların genellikle ön, arka ve 2 yan bahçesi bulunur. Binanın çekme mesafesini tanımlamak için bu ön, yan ve arka bahçeler için tek tek çekme mesafeleri hesaplanmaktadır.


Çekme Mesafesi İhlal Edilirse

Yukarıda belirtildiği gibi çekme mesafesi belirli kurallar dahilinde açıkça belirtilmiş limitlere sahiptir ve bu limitlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Yeni inşa edilecek yapılar, imar yönetmeliğinde belirtilmiş olan çekme mesafelerine uygun olarak konumlandırılmalıdır. Aksi halde çekme mesafesine uymayan inşaat, ilgili belediyeye bildirilir ve çekme mesafesine aykırılık durumunun düzeltilmesi talep edilir. Bununla birlikte imar mevzuatına ve plana uygun hale getirilmesi için mahkemede dava açılabilir.

Peki, bir şekilde parsel yaklaşma mesafesini (çekme sınırı) dikkate alınmamış, ruhsat alınmış, inşaata başlanmış yapılar için belediyeye yapılan müracaatlar sonuçsuz kalmış ise nasıl bir yol takip edilmelidir? Böyle bir durumda, bir “taşkın inşaat” söz konusu ise Medeni Kanun’un hükümlerini işletmek daha doğru olmaktadır. Yargıtay kararında bu husus açıklanmıştır. “Müdahalenin men’i davası” açılması en doğru çözüm olmaktadır.


İki Bina Arası Mesafe Ne Kadar Olmalı?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre;

– Ön bahçe: Bina ön cephe hattıyla parselin ön cephesi arasında kalan bölümde çekme mesafesi en az 5 metredir.

– Yan bahçe: Yan bahçenin komşu parsele çekme mesafesi en az 3 metre olmalıdır. 4 kattan fazla her bir kat için yarım metre çekme mesafesi eklenmektedir.


– Arka bahçe: Bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasındaki bölümün çekme mesafesi de en az 3 metredir ve yine 4 kattan fazla her bir kat için yeterli doğal ışıktan faydalanmak amacıyla bu mesafe yarım metre artırılır.


Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafeleri; tabii ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil olmak üzere, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerinde bulunan her bir kat için (0.50) metre artırılır. Peki, çekme mesafesi nasıl hesaplanır ?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır. (2.50) metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine karşılık gelir. Bina yüksekliği hesabında ise arkasında kullanılan hacimde oluşturulmamış istinat duvarları binanın yükseklik hesabına dahil edilmez.


Çekme Mesafesi Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne buradan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir : İntifa hakkı nedir ?

Paylaş :

Bizi Hemen Arayın