Paylaş

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca; daha önce yapılmış sözleşme doğrultusunda, başlanmış ya da başlanacak projelerde, öncelikle maliklerin çıkarı gözetilerek hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kentsel dönüşümde müteahhitle anlaşamama sorunlarını çözüyoruz.

Bu bağlamda gerekirse sözleşmenin hukuki yollardan feshedilmesi, projeye en uygun müteahhitin bulunması, yeni yapılacak sözleşme ve teknik şartnamenin hazırlanması, imzalatılması gibi hizmetler vermekteyiz. Kentsel dönüşüm müteahhit anlaşmazlığı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz.

Paylaş :

Bizi Hemen Arayın