Paylaş

İntifa Hakkı Nedir? Nasıl Kaldırılır? (2021)

İntifa Hakkı Nedir? Nasıl Kaldırılır? (2021)

İntifa hakkı; herhangi bir eşya üzerinde mal sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilerden bir başkasının yararlanmasına izin verme durumudur.


İntifa Hakkı Nedir?

Bir eşya üzerinde malikin sahip olduğu kullanma hakkına intifa hakkı denir.

Bu durum kanunlarca güvence altına alınmış haklardan biridir. Sözleşmede aksi hükümler bulunmadığı sürece ve sözleşmede hak sahibinin şahsi kullanımı belirtilmediğinde başkasına devredilebilir. Medeni kanuna göre düzenlenmiş olan esaslara göre hükümler verilmektedir. Gerçek kişilerde ölüm ile tüzel kişilerde ise 100 yıllık sürenin dolması ile son bulmaktadır.


Tapuda İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

Bu hak tapu kütüğüne tescil edilmesi ile kurulan bir sistemdir. Kazanım ve tescilinde Medeni kanuna göre aksi bir durum yoksa genel mülkiyet hükümleri uygulanır. Bu durumda sözleşme kanun ya da mahkeme kararı ile intifa hakkı kurulabilir kurulabilmektedir. Sahibinin ölümü ya da sürecin tapu sicilindeki intifa hakkını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor olup terkini için tapu müdürlüğüne başvurmak gerekir. Hakkın kaldırılması için tapuda küçük bir miktar ödemesi yapılmaktadır. Terkin harcı olarak 2019 yılı için 24.8 TL gibi bir ödeme ile kaldırmak mümkündür.


İntifa Hakkı Sahibinin Hakları Nelerdir?

Sahibine verilen haklar kullanma yararlanma ve zilyetliğinde tutma hakkıdır. İntifa hakkı kişiye o şey üzerinde dilediği gibi kullanma yararlanma tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Kişiye zilyet olma hakkı, malın üzerinden yararlanma hakkı, maldan gelir elde etme hakkı, malı yönetme hakkı, mal hakkında resmi defter tutulmasını talep etme haklarına sahiptir.

Sözleşmede yer alan süreç boyunca bu haklardan yararlanabilir. Ayrıca intifa hakkı konusunda; mala bakım yükümlülüğü sigorta yükümlülüğü koruma yükümlülüğü işletme masrafları vergileri ödeme yükümlülüğü masraf ve vergiler kişilere verilmiştir Bu sebeple mülkiyet hakkından farklıdır.


İntifa Hakkı Masrafı Ne Kadar?

Masrafların ne kadar olduğuna dair soru işaretleri kişilerin aklındadır. Bu yüzden tapuda ödenecek harç miktarı vardır. Gayrimenkul üzerinde intifa hakkı tesisinde tesis ve diğer devir için ödenen bedel üzerinden harç alınması gerekmektedir. Bedel üzerinden devir alınanlar için binde 20 oranında harç alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca kayıt masrafının üçte ikisi oranında harç ödemek gerekmektedir. Yani malın değerine göre masraf çıkmaktadır. İntifa hakkı için sabit bir harç ücreti çıkarılamamaktadır.


İntifa Hakkı Mirasçılara Geçer Mi?

Yine bu konu hakkında kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de intifa hakkı mirasçılara geçip geçmediği konusudur. Medeni kanuna göre belirlenmiş olan düzenlemede bir gerçek veya tüzel kişiye mülkiyeti bir başkasına ait olan bir eşya üzerinde tam olarak yararlanma yetkisi veren ayni hak olarak tanımlanan hizmet tanımlanmakta, belirli bir kişi lehine bulunmaktadır. Yani kişinin ölümüyle hak sona ermektedir. Bu hak başkasına devredilemez miras yoluyla intikal miras yoluyla intikal etmemektedir. Bu yüzden mirasçılar bu haktan yararlanamamaktadır. Bu hak gerçek kişiler için ölümle sonuçlanırken tüzel kişiler için 100 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.

Paylaş :

Bizi Hemen Arayın